16. Çevre Kısa Film Festival Filmleri

Yazdır PDF

 

JES İSTEMİYOZ!

Yönetmen: Cenk Behram Su

Belgesel / 7 dk. / Türkiye

Aydın ilindeki jeotermal enerji santralleri çevreye zarar vermektedir. Aydınlı köylüler jeslere karşı mücadele etmektedirler.

WE DON'T WANT ANY GTPPs!

Director: Cenk Behram Su

Documentary / 7 min. / Turkey

The geothermal power plants in Aydın province,are damaging the environment. The peasants of theAydınare fighting against GTPPs.

mr.lonely and your soul

Yönetmen: İlhami Tunç Gençer

Animasyon / 7 dk./ Türkiye

Surreal ruyalar, ben ve ustad Emile Cohl hakkında paradoksal bir iş.

mr.lonely and your soul

Director: İlhami Tunç Gençer

Animation / 7 min.  / Turkey

A paradoxical short film about surrealist dreams,me and the pioneer Emile Cohl. 

AHDAR

Yönetmen:Turan Kubulay

Kurmaca / 10 dk.  / Türkiye

Yıllardan 2017. Antalya'da her şey yerli yerinde. Rutin bir hayat devam ederken bu hayatın esaretine düşmüş bir kadın. Şehir hayatının alışıklığı, doğa hayatından uzaklaşmayı ve ondan korkuyu tetikler. Şehir'in pisliğine alışan insanlar, doğayı yadırgar ve bunun sonucunda olaylar gelişir.

AHDAR

Director:Turan Kubulay

Fiction  / 10 min.  / Turkey

It’s 2017.At Antalya everything seems to be in order. There is a woman who is enslaved by the routine of the city life. The people are getting further away from the nature even afraid of it because of the habits that comes with the city living.They were so used to the polluted environment that they feelstrange when they are around a natural environment.And consequently the events occure.

ARE YOU KILIM ME?

Yönetmen: Burak Babayiğit, Pascal Hubrish

Kurmaca / 4 dk. /Türkiye

Bu kısa film alman sanatçı Pascal Hubrich ile türk film yapımcısı Burak Babayiğit’in ortak çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Türk kilimlerine bürünmüş insanlar ve değişen manzara görüntüleriyle beraber insanların çeşitliliğini keşfetme amacındadır.

ARE YOU KILIM ME?

Director:Burak Babayiğit, Pascal Hubrish

Fiction / 4 min. / Turkey

"Are you kilimme?" (kilim = carpet) is a callaboration between German artist Pascal Hubrich and Turkish filmmaker Burak Babayigit. The film’s purpose is to explore the diversity of humans, in accommpany with the images of people that wrapped themselves up ethnic Turkish rugs and changing landscapes.

KIZIL FAZIL

Yönetmen:İbrahim Somuncuoğlu

Kurmaca / 8 dk.  / Türkiye

Kızıl Fazıl; tuhaf güçleri olan kızıl renkli kıyafetiyle uzayda gemisiyle dolaşan bir uzaylıdır. Uzun süredir görmediği dünyaya yaklaştığında gözlerine inanamaz ve dehşete düşer. Bir şeyler yapması gerektiğini düşünür ve dünya için güçlerini ortaya çıkarsa da işler zannettiği kadar kolay olmayacaktır.

CRIMSON FAZIL

Yönetmen:İbrahim Somuncuoğlu

Fiction / 8 min. / Turkey

Crimson Fazıl is an alien who travels with his spaceship through space, wears a crimson outfit and also has weird powers.When he approaches to earth, after being awayfor a long time,he can’t believe his eyes and is horrified.He decides to use his weird powers to help earth but its not going to be easy as he thought it would be.

YÜZME ÖĞRENİYORUM

Yönetmen:Serpil Altın

Kurmaca/ 12 dk.  / Türkiye

Hasan ve Ruksan Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye, oradan da İzmir, Çeşme'ye gelmiş bir karı kocadır. İyi bir gelecek için botla Çeşme'den Avrupa'ya geçme hayali kurarlar. Ruksan başlarına gelecek olumsuz bir duruma karşı yüzme öğrenir.

LEARNING HOW  TO  TO SWIM

Director:Serpil Altın

Fiction  / 12 min. / Turkey

Hasan and Ruksan are a couple who fled away from the internal war in Syria and settled in Izmir, Cesme in Turkey. They dream about leaving Cesme to go to Europe by boat for a better future. Ruksan learns how to swim so she can survive if things go wrong.

YAŞLI ADAM VE BAHEL

Yönetmen:Engin Yıldırım

Kurmaca / 11 dk.  / Türkiye

Evinde yalnız yaşayan kolon kanseri yaşlı adamın hayatı Garipçe Köyü yakınlarında inşa edilen 3. köprü ile değişir. Köyün arazilerinin değerlenmesi ile birlikte yaşlı adamın oğlu, evi müteahhite satar. Çevresindeki hızlı ve yıkıcı değişim kanser hastası olan yaşlı adamı intihara sürükler. Açık denizde intihar etmek üzereyken batan bottan kurtulup yaşam mücadelesi veren Suriyeli Bahel'i fark eder ve hayatını kurtarır. Denizin ortasındaki bu karşılaşma yaşlı adamın ve Bahel'in hayatında bir değişikliğe neden olacak mıdır?

THE OLD MAN AND THE BAHEL

Director: Engin Yıldırım

Fiction / 11 min.  / Turkey

An old man who has a colon cancer lives alone at Garipçe village. His life completely changes after the built of the ‘’3rd. Bridge’’.The landed property values of the village increases with the built of the ‘’3rd Bridge’’ therefore his son sells their house to the constructer.This fast change and destruction around him drives him to commit suicide.He sails to the open sea and when is about to commit a suicide, sees a man fighting for his life.This man is a Syrian refugee called Bahel who has survived from a sinking boat.The old man saves Bahel from drowning.Is this encounter in the middle of the sea gonna change their life?

ONE WAY TICKET

Yönetmen:Barış Alp

Belgesel / 5 dk.  / Türkiye

Anadolu'nun turistik yerlerinin, daha önce ayak basılmamış veya unutulmaya yüz tutmuş ücra köşelerinin harmanlandığı bu videoyu, bu coğrafyanın beş farklı bölgesinden, dört farklı denizinden bir seneyi aşkın yoğun ve zorlu bir süreç sonunda çektiğimiz binlerce görüntü arasından eleyip kurgulayarak oluşturduk.

ONE WAY TICKET

Director:Barış Alp

Documentary / 5 min. / Turkey

We have shooted footages over one year,fromfive different geographical regions of Turkey,four different seas, the almost forgetten touristic place of Anatolia and even the sitesno one ever touched before.We worked so hard and overcomed various difficulties while filming but in conclusion we’vegathered these footages among thousands of them and created this documentary.

AŞKIN AZİZLİĞİ

Yönetmen:Ali Can Öğet

Kurmaca / 10 dk.  / Türkiye

Aziz, belediyede temizlik görevlisidir ve sıradan bir hayat yaşamaktadır. Çöplerin arasından bulduğu bir kız fotoğrafı hayatını değiştirecektir. Bu arada ihmalden kaynaklanan hastalığının durumu iyice artmaktadır. Aziz ise fotoğraftaki kızı bulmak için çalışacaktır.

AZIZ’S LOVE

Director:Ali Can Öğet

Fiction  / 10 min.  / Turkey

Aziz is a sanitation worker at a municipality who lives an ordianary life. His life changes after he finds a photo of a girl amongthe garbage.Day by day his disease caused by neglect worsens but what he caresthe most is to find the girl on the photo.

LEO80. YAŞAMININ ÖYKÜSÜ

Yönetmen: Guram Gabuniya

Belgesel / 26 dk.  / Rusya

Bu sürükleyici hikâyenin başkahramanı Leo80 adında genç bir leopardır.Ussuri taiga da yaşar ve bir gün yeteneğine ve gücüne çok güvendiği halde kendini avcının tuzağında bulur. Rus sınır muhafızları onu güçsüz ve yorgun halde bulurlar ve pençesinin yaralandığını görürler.

LEO80. THE STORY OF HIS LİFE

Director: Guram Gabuniya

Documentary / 26 min.  / Russian

The main character in this captivating story is a young leopard named Leo80, an inhabitant of the Ussuri taiga. Despite ofhis arrogance and confidence in his own power and dexterity, he falls into a poacher's trap. Russian border guards eventually find this weak and exhausted leopard, and discover its paw is heavily injured.

HAYAT GÜZELDİR

Yönetmen: Azamat Sharshenov 

Belgesel / 35 dk.  / Rusya

Bu film her günleri mücadeleile geçmekte olan bir aileninhikâyesinianlatır.Buailenin fertleri görme özürlüdür fakat tüm zorluklara karşı birbirlerini hep desteklemeye çalışırlar ve hiç yılmazlar çünkü büyümekte olan oğullarına iyi bir örnek olmak istemektedirler.

LIFE IS WONDERFUL

Director:Azamat Sharshenov 

Documentary / 35 min.  / Russian

Film tells about the life of a family, which has to struggle every day. Members of this family are persons with visual impairment. But they always support each other and never lose their heart because they have a growing son.

ALTIN GELECEK

Yönetmen:Gökhan Cılam

Canlandırma/ 2 dk.  / Türkiye

Yakın gelecekte Dünya'daki tüm enerji ve maden kaynakları insanlar tarafından tuketilmiş, insanlık yoksulluk ve açlık içinde kalmıştır. Bu karanlık dünyada kendisine "Altın Simyacı" denen bir adam ortaya çıkmış ve altın dağıtarak insanların gözünü boyamaya başlamıştır. Fakat bu kişinin altın üretmekte kullandığı yöntem, zaten kaynakları tükenmiş gezegeni çok daha kötü bir noktaya sürüklemeye başlamıştır.

GOLDEN FUTURE

Director: Gökhan Cılam

Animation / 2 min. / Turkey

In the near future, powerty and hunger reigns over humanity because all of the earth’s natural resourceswas consumed by the people.A man who called him self‘’Golden Alchemist’’takes advantage of this dark era and tries to deceive people by giving gold away.But the procedure he uses to produce gold worsens the planet earth’s situation.

GİDERKEN

Yönetmen:Tugay Kayan

Kurmaca/ 15 dk.  / Türkiye

Ölmek üzere olan bir yazar, arkadaşlarını bir akşam yemeğine davet eder ve onlara vasiyetini açıklar.

WHILE LEAVING

Director:Tugay Kayan

Fiction / 15 min. / Turkey

A writer who is about to die, invites friends over for dinner and explains them his will.

GAME OVER

Yönetmen:Ahmet Akgül

Kurmaca / 5 dk. / Türkiye

Günümüzde insanların teknolojiye olan bağımlıklıklarının cevresinde olan felaketleri görmesine engel olmaktadır.

OYUN BİTTİ

Director:Ahmet Akgül

Fiction  / 5 min.  / Turkey

Nowadays people don’t realise the disasters happening around them because they areaddicted to technology.

YEŞİL BÖLGE

Yönetmen:Mehmet Kanadlı

Kurmaca / 8 dk. / Türkiye

Bir zamanlar herkesin özgürce gidebildiği ormanlar, yakın gelecekte sert yasalarla koruma altına alınmıştır. Artık insanlar, haftalık yapılan çekilişlerle "Yeşil Bölge" denilen, kalan az sayıdaki ormanlık alanlara alınarak ödüllendirilir.

THE GREEN ZONE

Director:Mehmet Kanadlı

Fiction  / 8 min. / Turkey

Once upon a time taking a walk in it was free,now the forests are rare and protected stricly by the law.Only the people who are lucky enough to win the weekly lottery, can enter the forest called’’Green Zone as a prize.

FARKLI

Yönetmen: Hristina Belousova,Dante Rustav

Canlandırma / 6 dk. / Özbekistan

Hangi türden,ne veya kim olduğumuzun ve nerde yaşadığımızın bir önemi yok çünkü doğal kaynakların tükenmesi hepimizin tükenmesi demektir.

Kompleks formlar evrim geçirdiler,duruma itaat ettiler,adapte oldular ve böylelikle var oldular!

DIFFERENT

Director: Hristina Belousova,Dante Rustav

Animation/ 6 min. / Uzbekistan

Despite of what we are what species we belong to and where we live - the depletion of habitat depletes us too…
Complex forms, past evolution once, "obey to" the circumstances, "adapt" ... and "exist" ...

KUSURSUZ DÜNYA:REALİTE

Yönetmen: Hristina Belousova

Kurmaca / 7dk.  / Özbekistan

İnsan dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi arzular. Peki, ama hangi dünyadan bahsediyoruz? Bu dünyanın sınırları nedir?Bir sandalyeye bir yastık koyduğunuzda daha yumuşak hissettirir ama yine de bu bir sohbet konusu değildir.

PERFECT WORLD:REALITY

Director: Hristina Belousova

Fiction / 7 min.  / Uzbekistan

The person seeks to make world around better.But,about what world we speak? Where there are borders of its world? To enclose a pillow to yourself on a chair - that would be softer to sit,yet not a reason for conversation.

DENİZ

Yönetmen: Hristina Belousova

Belgesel / 1 dk.  / Özbekistan

Eğer uzunca bir süre denizi düşünürseniz, deniz size gelir.

SEA

Director: Hristina Belousova

Documentary / 1 min. / Uzbekistan

If long to think of the sea, then the sea comes to you!

ÖNCE ÇOCUKLAR VE KADINLAR

Yönetmen:Engin Türkyılmaz

Kurmaca / 4 dk. / Türkiye

Beşeriyet tarihinde herhangi bir savaş veya çatışmada toplumun en kırılgan kesimleri olan kadınlar ve çocuklar 21. yüzyılda da bu zillet ve aşağılayıcı düzende köle olarak satılıyor, göçe mahkûm ediliyor, vahşice tecavüz ediliyor ve cinayetlerin en büyük kurban kesimi olmayadevam diyor.

FIRST, THE WOMAN AND THE CHILDREN

Director:Engin Türkyılmaz

Fiction/ 4 min. / Türkiye

Throughout the human history the woman and the children are the most fragile ones during the times of war and conflict.In the 21st century they are still the victims of slavery,they are forced to migrate,brutally raped and murdered.They are stil the ones paying the price of this humiliating system.

DENİZ SUYU İÇEN KÖPEK

Yönetmen: Murad Abiyev 

Kurmaca / 12 dk.  / Azerbaycan

Sevgilisinin ihanetinden umutsuzluğa düşen kadın, ardından dadoğmamış bebeğini kaybetmenin acısına dayanamayıp sahile doğru sürmeye başlar.Terk edilmiş bu sahil onun acı hikâyesinin sessiz şahidi olur.

THE SALTY SEA DOG

Director: Murad Abiyev 

Fiction / 12 min. / Azerbaijan 

After the betrayal of her beloved one and then loss of her unborn baby, she desperately drives to the sea. The deserted beach becomes a silent witness to the end of her bitter story.

HAYAT NÖBETİ

Yönetmen:Peyami Sefa Altıntaş

Belgesel / 19 dk.  / Türkiye

Ankara İtfaiyesi'nde; itfaiyecilik mesleğinin zorluğu ve kutsallığı, çeşitli kazalar, yangınlar ve bombalı terör saldırıları bizzat itfaiyeciler tarafından tüm gerçekçiliğiyle anlatılmaktadır. İtfaiyecilerin yaşamış olduğukları zorluklara ve tanık olunup; toplumsal açıdan bu mesleğin önemli olduğu vurgulanmıştır.

LIFE WATCH

Director:Peyami Sefa Altıntaş

Documantary / 19 min. / Turkey

The firemans of Ankara Fire Department tells the true story behind their hard and holy profession.They tell about various accidents,fires and terrorist bombings and how hard it is to witness these incidents, to emphasize how important this profession is for the community.

YENGEÇ ÖYKÜSÜ

Yönetmen: Tatiana Poliektova, Filippo Rivetti

Animasyon / 4 dk.  / Rusya, Avusturalya

Aşağı sahilde garipbir şeyler oluyor. Yengeçlerden hiçbiri neler olduğunu bir türlüçözemiyor.

CRAB STORY

Director: Tatiana Poliektova, Filippo Rivetti

Animation / 4 min. / Russia, Australia

There's something a bit weird happening down at the beach. None of the crabs can figure it out.

SİNEMA DIŞARIDA

Yönetmen: Tatiana Poliektova, Filippo Rivetti

Animasyon / 3 dk.  / Rusya, Avusturalya

Modern hayatın getirisi olarak hepimiz kendi rutinimize odaklanmış hatta teknoloji bağımlısı olmuş durumdayız ve bu yüzden maalesef bazen etrafımızdaki dünyanın asıl güzelliğinin tam gözlerimizin önünde olduğunu unutuyoruz.

CINEMA DEHORS

Director: Tatiana Poliektova, Filippo Rivetti

Animation / 3 min. / Russia, Australia

Living in the modern world we are too busy with our daily routines and addicted to technologies that sometimes we forget that the real beauty of this world is right in front of our eyes.

GEMİDE BİR KADIN

Yönetmen:Kemal Akçay

Belgesel / 3 dk. / Türkiye

Bu belgesel, Türkiye'de gemilerde çalışan ilk kadın mühendis Bahtiyar Serindağ Çağlar'ın, çalışma hayatında karşılaştığı zorlukları anlatmaktadır.

A WOMEN ON THE SHIP

Director:Kemal Akçay

Documentary  / 3 min. / Turkey

This documentary shows us what challenges Bahtiyar Serindağ Çağlar,The Turkey’s first woman marine engineer that worked on the ships went through during her work life.

SAKLI CENNET

Yönetmen:Çağatay Çelikbaş

Belgesel / 13 dk.  / Türkiye

Şifalı bitkilerle örtülü topraklarıyla bilinen oksijen deposu Kaz Dağları'nda süren yaşamı temel alan belgeselde konuşmacılar; bitkilerin değerini, hayvanlarla birlikte yaşamanın güzelliğini ve doğadan kopmayan yaşamı anlatıyor.

THE HIDDEN PARADISE

Director:Çağatay Çelikbaş

Documentary / 13 min.  / Turkey

In this documentary the speakers tells us in detail,how inhabitants sustain their nautral life at the Kaz mountains that are broadly known as the oxygen storage of Turkey.The value and the variety of the herbs,the rich land and how beautiful it is to live together with the animals in the nature is praised.

ORMANIN KAHRAMANLARI WWF

Yönetmen:Hope Kormilitsina

Belgesel / 31 dk.  / Rusya

7 ayrı ülkede gerçekleştirilen projemizin görüntülerinden oluşan bir belgeseldir. İçimizden herhangi bir bireyin ormanların durumunu ne derece pozitif etkileyebileceğinin öyküsüdür. Kahramanlarımızolan bu insanlar, bu projede ormanlarla ilgilenerek,gelecek nesiller için onları korumaktadırlar. 

WWF FOREST HEROES

Director: Hope Kormilitsina

Documentary / 31 min.  / Russian

We created documental film which contains 7 parts – one for each country- of this project.
The film shows how an individual can positively influence the state of a forest. Our heroes – common people- take care of the forest and save it for future generations.

BALIKÇI

Yönetmen:Ceren Dağlı

Kurmaca / 5 dk. / Türkiye

Denize aşık bir balıkçının, çevre ve su kirliliği sonucu çok sevdiği balıkçılık mesleğini yapmaktan vazgeçmesi. Denizi kendisiyle bütünleştirdiği için deniz kirliliğini kendi yok oluşu olarak algılaması.

THE FISHERMAN

Director:Ceren Dağlı

Fiction / 5 min. / Turkey

A fisherman who is in love with the sea decides to quit fishing because of the pollution of the sea and environment.He was so communed with the sea that he considered the marine pollution as his own annihilation.

NAİNSAN

Yönetmen: Daniil Demidov

Kurgu / 8 dk.  / Rusya

Güzel sevimli bir gezegen sonsuz soğuk bir boşlukta dönmektedir. Ta ki insan denilen bir parazit kapıp hasta olana kadar. 

INHUMAN

Director: Daniil Demidov

Fiction / 8 min. / Russia

A lovely beautiful planet rotates in cold void. Until it gets ill with parasites called humans.

BOĞAZ

Yönetmen:Emre Birişme / Fatma Belkıs

Kurmaca / 7 dk.  / Türkiye

Boğazla ikiye ayrılan şehrin bir yakasında, bir kadın ısrarla karşı tarafı izlemeye çalışmaktadır.

STRAIT

Director: Emre Birişme / Fatma Belkıs

Fiction / 7 min. / Turkey

A woman persistently tries to watch across the strait which divides city in two.

BİZİ ANLAMIYORLAR

Yönetmen: Shokir Kholikov

Kurgu / 10 dk.  / Özbekistan

Bu film engelli çocuklar hakkındadır. Bir çocuk bir kıza aşık olur ve ona bir mektup bırakır. Ama kız bu mektubu anlayamadığı için onu reddeder.Filmin sonunda ise sizleri bir sürpriz beklemektedir.

THEY DON'T UNDERSTAND US

Director: Shokir Kholikov

Fiction / 10 min. / Uzbekistan

This film is about children with disabilities. A guy falls in love with a girl and leaves a letter for her. Butshe refuses him because she couldn’t understand his letter. Following these events, the film has a twist ending.

İKİLEM

Yönetmen: Shokir Kholikov

Kurgu / 20 dk. / Özbekistan

Artık eve dönme zamanı. Mardon yıllarca Rusya da çalıştıktan sonra evine,yani Özbekistan’a, arkadaşlarının, ailesinin, komşularının ve karısı Gulzoda’nın beklediği ve özlediği evine döner. Uzun zamandır beklediği mutluluk ordaymışçasına…

DILEMMA

Director: Shokir Kholikov

Fiction / 20 min. / Uzbekistan

It is time to scatter the stones. And it is time to go home. Mardon after several years of working in Russia, came home, to Uzbekistan, where everybody were waiting for him, friends, neighbours and wife, Gulzoda. And it seemed that a long-expected happiness was here.

DENİZE BAKAN "İNCEBURUN"

Yönetmen:Özge Deniz Özker

Belgesel / 17 dk. / Türkiye

"DENİZE BAKAN" üçlemesi, gerek fener bekçileri, gerek balıkçılar, gerekse yapı olarak deniz fenerlerinin yalnızca tarihin değil, yaşamın da tanıklığını yaptığını anlatır. "DENİZE BAKAN İnceburun" bu üçlemenin ilk filmidir.

LIGHT HOUSE ‘’INCE BURUN’’

Director:Özge Deniz Özker

Documentary / 17 min.  / Turkey

It is the first movie of ’’ Light House Trilogy’’

The light houses are not only structures that witnesses the history, they also witness the lighthouse keepers, the fishermen, in other words, the life itself.

DENİZE BAKAN "BOZTEPE"

Yönetmen:Özge Deniz Özker

Belgesel / 20 dk.  / Türkiye

Günümüzde GPS gibi teknolojik gelişmeler ve uydu haberleşme sistemlerinin gelişmesi deniz fenerlerine duyulan ihtiyacı gün geçtikçe azaltmıştır. "DENİZE BAKAN Boztepe" bu üçlemenin ikinci filmidir.

LIGHT HOUSE ‘’BOZTEPE’’

Director:Özge Deniz Özker

Documentary / 20 min. / Turkey

It is the second movie of ’’ Light House Trilogy’.Todays technological improvements like GPS and satellite communication systems decreases the need for the light houses day by day.

DENİZE BAKAN "GELİDONYA"

Yönetmen:Özge Deniz Özker

Belgesel / 17 dk. / Türkiye

Bizler şehirlerin kargaşasında karanlığı ve ışığı ayırt etme zamanı bile bulamayanlar, deniz fenerlerinde karanlıkta mum ışığının büyük gücünü de duyumsayacağız.
"DENİZE BAKAN Gelidonya" bu üçlemenin son filmidir.

LIGHT HOUSE ‘’GELIDONYA’’

Director:Özge Deniz Özker

Documentary / 17 min. / Turkey

It’s the last movie of the ‘’Light House Trilogy.’’People have no time to distinguish the light from the dark because of the chaotic urban life but the light houses will make us feel, how powerfull a candle light can bewhen it is dark around.

SU

Yönetmen:Tolga Okur

Kurmaca / 15 dk. / Türkiye

Hayatlarındaki kuraklıktan ve yaşadıkları yerden uzaklaşmak isteyen Sualp ve Deniz, bir araba yolculuğuna çıkarlar. Kiraladıkları aracın su kaynatması sonucu yolda kalırlar. Hiçbir insanın geçmediği, telefonlarının çekmediği bu yerde mahsur kalırlar.

WATER

Director:Tolga Okur

Fiction / 15 min.  / Turkey

Sualp and Deniz want to drive away from their home and dullness of their life.But when their rental car overheatsthey got stuck on a road that has no reception and nobody else passes by.

KAPTAN ADEL

Yönetmen: Ameer Albassri

Kurgu /12 dk. / Irak

8 yaşındaki Adel televizyonda ‘’Captain Majid ‘’ adında bir çizgi film izlemek ister ama annesi babasının ölümünün üstünden 40 gün geçmeden televizyonu açmakta isteksizdir. Kaptan Adel ise bütün zorluklara rağmen amacınaulaşıp,ödülü de Captan Majid adına kazanmayı kafasına koymuştur.

CAPTAIN ADEL

Director:Ameer Albassri 

Fiction / 12 min. / Iraq 

An 8 year old ‘’Adel’’ just trying to watch a cartoon series " Captain Majid " but he can't because of his mother’s reluctance to run tv at home, until 40 days passes after his father's death. The captain Adel decides to score his goal despite the difficulties, to achieve his dream of winning the trophy for Captain Majid.

ALRASHEET CADDESİ

Yönetmen: Ameer Albassri

Kurgu / 5 dk. / Irak

Bu film Irak Yönetiminin, toplumunun Iraklı ve doğulu erkeklerin ve dini grupların, kadınlara uyguladığı zulmü açığa çıkarmaya yönelik cürretkar bir girişimdir. Alaycı bir dili olan film, 2003 yılı sonrasında, Baghdad-Rasheed caddesinden, derlenen örneklerden oluşmaktadır.

ALRASHEET STREET

Director:Ameer Albassri 

Fiction / 5 min. / Iraq 

A bold attempt to expose the images and patterns of oppression against women in Iraqi society by the ruling parties, religious groups and the Iraqi and eastern man convicted cynical way by working on spatial sample represented Rasheed Street, central Baghdad and temporal sampling of the years after 2003.

DOĞUM

Yönetmen:Ameer Albassri 

Kurgu  / 4 dk. / Irak

Çocukluğunu yaşayamamış bir kadın,oyuncak bebekleriyle yaşamaktadır. Bir gün garip şeyler olur.

LABOUR

Director:Ameer Albassri 

Fiction / 4 min. / Iraq 

A woman deprived of her childhood. Since she was a young girl she has been living with her dolls. But one day something happens.

KAYIP

Yönetmen:Abdullah Korkut

Kurmaca / 10 dk. / Türkiye

Film, doğa olaylarının arttığı, dünyanın felakete sürüklendiği kaotik bir atmosferde; şiddetli kum fırtınalarının başlamasıyla eve hapsolan iki kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

LOST

Director:Abdullah Korkut

Fiction / 10 min. / Turkey

The earth was in a catastrophic state, natural disasters were increased.Two brothers get stranded in their own house because of a severe sand storm and they are fighting to survive.

AKDENİZ'İN ÇOCUKLARI

Yönetmen:Suat Erdöl

Belgesel / 20 dk. / Türkiye

Akdeniz tüm bonkörlüğü ile kucaklıyor deniz tutkunlarını...

THE CHILDREN OF THE MEDITERRANEAN SEA

Director:Suat Erdöl

Documentary  / 20 min. / Turkey

Mediterranean sea generously hugs everybody who loves the sea.

SÜHEYLA

Yönetmen:Gökhan Öcal

Belgesel / 17 dk. / Türkiye

Artvin' in Ardanuç ilçesi. Yaşlı bir baba ve iki kardeş…Görme engelli iki kardeşten kadın olanı Süheyla.Süheyla abisinin ve babasının tüm ev ihtiyaçlarını ve ev işlerini eksiksiz görüyor. Ama Süheyla'nın çocukluktan beri dinmeyen bir özlemi var.Okuma özlemi...

SÜHEYLA

Director:Gökhan Öcal

Documentary / 17 min.   / Turley

It’s Ardanuç province in Artvin.There is an old man who has two visiually impaired kids,Süheyla and his brother.Süheyla takes care of the house,also her brother and father,but Süheyla longs,longs for going to school.

SUSUZ ZAMANLAR

Yönetmen:Soner Sert

Kurmaca / 3 dk.  / Türkiye

Cihan, genç bir adamdır. Arabasını yıkamak için balık akvaryumundan tas ile su alır. Araba temizlenirken akvaryumdaki su biraz daha azalır. Akvaryum yerini daha küçük bir akvaryuma bırakır.

WATERLESS TIMES

Director:Soner Sert

Fiction / 3 min.  / Turkey

Cihan is a young man.He decides to wash his car and he grabs a bowl of water from the aquarium.As the car gets cleaner,the water in the aquarium diminishes. After a while the aquarium becomes smaller.

SİNEMAYA NASIL GİDİLİR.

Yönetmen: Alexey Protsenko

Kurmaca / 20 dk. / Rusya

Şansını filmde deneme fırsatını yakalamış, yalın bir adamın hikâyesidir. 

HOW TO GET TO THE CINEMA

Director: Alexey Protsenko

Fiction / 20 min.  / Russia

The story of a simple young man, who has the opportunity to try his luck in the movie.

METAL KUTU

Yönetmen: Alexey Protsenko

Kurgu / 2 dk. / Rusya

Genç adam sokakta yürürken gazoz içmektedir. Gazozu bitince boş metal kutuyuçöpe fırlatır ama ıskalar. Bu olayın akabinde, banka onun peşine düşer. 

THE CAN

Director: Alexey Protsenko

Fiction / 2 min. / Russia

Young guy walking down the street and drinking soda... Then he throws the empty can in the box and misses. After that, the bank begins to pursue him.

TANIDIK

Yönetmen: Alexey Protsenko

Kurgu / 3 dk.  / Rusya

Genç adam çöpü dışarı çıkarır. Fakat kafasında başka bir düşünce daha vardır,kızlarla tanışmak.

ACQUAINTANCE

Director: Alexey Protsenko

Fiction / 3 min. / Russia

The young man goes out to throw out the garbage. But on the way, he is trying to meet girls.

YANA

Yönetmen:Alexander Podoprigorov

Kurgu / 3 dk.  / Rusya

Bir kız, çocukluğunu geçirdiği yerleri dolaşmaya karar verir. Etrafta gezinirken ergenliğe adım attığı zamanları anımsayarakhayallere dalar fakat istemeden de olsa geçmişin hayaletlerini çağırır. İncil’e göre,Havva’yı cennetteki elmayı yemeye teşvik eden Melek Samael, kızı kaçırmaya gelmiştir.

YANA

Director:Alexander Podoprigorov

Fiction / 3 min.  / Russia

A girl walks around the places of her childhood, recalls her moving into adulthood and, accidentally, the ghosts from the past come up in her imagination. The Angel Samael, who tempted Eve with the apple according to the Bible, abducts her.

TİMŞEL

Yönetmen:Serkan Uzunyol

Canlandırma / 9 dk.  / Türkiye

Timşel bir lepistes balığıdır. İsmini, John Steinbeck'in Cennetin Doğusu isimli kitabından almaktadır. İsmi İbranice'de "yapabilirsin" anlamına gelmektedir.

TİMŞEL

Director:Serkan Uzunyol

Animation / 9 min.  / Turkey

Timşel is a guppy fish.It’s named after the John Steinbeck’s book called ‘’East of Eden’'.In Hebrew it means ‘’you can do it’’.

KINA

Yönetmen:Fatih Kaynarca

Belgesel / 16 dk.  / Türkiye

Film, Torosların eteklerinde bir yaylada yılın belirli zamanlarında 6 ay gibi bir süre boyunca eşleri olmadan yaşayan kadınların hikâyesini anlatır.Kına metaforu üzerinden yola çıkılarak kınanın o yörede yaşayan kadınlar için farklı bir anlama sahip oluşu, kına ile güçlü hissetmelerine değinilmiştir.

HENNA

Director:Fatih Kaynarca

Documentary / 16 min.  / Turkey

This film is about the women who lives without their husbands every year for a specific 6 months period at the mountainside of the Toros’.Hennawhich has a different meaning for the women of this region, used as a metaphor that makes them feel more powerfull.

KAFALI

Yönetmen:Musa Ak

Belgesel / 23 dk. / Türkiye

Büyük Menderes Deltası'ndaki Kafa mevkiinde birçok kişi balıkçılıkla uğraşmaktadır. Kafalı balıkçılar, evleri olmadığı için, 1975 yılından bu yana menderes yatağını barınak olarak kullanmaktadırlar. Kulübelerini sazlardan, ılgınlardan ve naylonlardan yaparak barınmaktadırlar. Yaşadıkları barakalarda elektrik ve su yoktur, ihtiyaçlarını tankerlerle getirdikleri sularla karşılamaktadırlar.

KAFALI

Director:Musa Ak

Documentary / 23 min.  / Turkey

Great Menderes River Delta has fishing region called Kafa.The fishermen of Kafa don’t have any place to live, so they have been using the riverbed as a shelter since 1975.They have been building their shacks from the reeds,tamarisks and nylons.They don’t have any electricity or water,they have been carrying water with water tank trucks.

İSTANBUL'DA BİR GÜN

Yönetmen:Emrullah Özcan

Deneysel / 2 dk.  / Türkiye

İstanbul'da 1 gün içinde görülen yerlerin kameraya alınması üzerine deneysel bir film.

A DAY IN ISTANBUL

Director:Emrullah Özcan

Experimental l / 2 min.  / Turkey

An experimental film about, shooting in random places of İstanbul in a day.

KAYBEDİLEN MİRASLAR

Yönetmen:Karis Deniz Kara

Canlandırma / 2 dk.  / Türkiye

İki gencin güzel bir sahilde gün batımında yaşadığı romantik anların görüntüsü ile başlar film. Sonrasında tamamı el çizimi olan 410 karenin flipbook etkisi oluşturacak şekilde kurgulandığı görüntüler ile bu çiftin mutlu hayatlarına hızlı bir bakış atarız.

LOST VALUES

Director:Karis Deniz Kara

Animation / 2 min.  / Turkey

The film starts with a romantic scene of a couple who watches the romanticsunset on a beautiful beach.Then it shows 410 film frames of thiscouple’s happy moments which are completely hand-drawn and edited to create a flipbook effect.

ZİGZAG

Yönetmen:Zeynep Merve Uygun

Belgesel / 10 dk.  / Türkiye

Animasyon ve Ebru sanatlarını gerçek görüntü ile harmanlayan Zigzag, karma bir plajda denizin ortasında mahsur kalan başörtülü bir kadının hikâyesine odaklanmaktadır.

ZIGZAG

Director: Zeynep Merve Uygun

Documentary  / 10 min. / Turkey

Zigzag is made by blending the animation and marbling art with the real images. It focuses on a woman who wears a headscarf and is stranded in the middle of the sea at a mixed-gender beach.

MÜDAHALELER

Yönetmen:Pedro J. Poveda

Kurgu / 4 dk. / İspanya

Hüsran dolu bir Meryem Ana’nın doğaüstü belirişi üzerine kız, kaçınılmaz olarak doğa ve teknoloji arasındaki o hassas dengeyi düşünmeye başlar.

INTERFERENCES

Director:Pedro J. Poveda

Fiction / 4 min. / Spain

A frustrated Marian apparition makes a girl think about the delicate balance that exists between nature and technology.

SEÇİM

Yönetmen: Alexey Protsenko

Kurgu / 4 dk.  / Rusya

Bir adam bankta oturmuş kız arkadaşını beklemektedir. Ansızın üç tane kız gelir ve her biri adamın ilgisini çekmeye çalışır. Daha sonrasında kahramanımız kim olduğuna karar vermek zorunda kalacaktır. 

CHOICE

Director:Alexey Protsenko

Fiction / 4 min. / Russia

The guy is sitting on the bench and waiting for his girlfriend. But suddenly there are three girls, each trying to grabhis attention. In the future, the protagonist must decide who he still is.

YOLA BAKSANA

Yönetmen:Alexey Protsenko

Kurgu / 1 dk / Rusya

Yoldayken dikkatli olmakla ilgili bir viral video.

LOKK AT THE ROAD

Director:Alexey Protsenko

Fiction / 1 min. / Russia

A Social video about, being attentive on the road.

SONOZ

Yönetmen:Rıdvan Çakır

Canlandırma / 4 dk.  / Türkiye

Doğanın eşsiz güzellikleri ve sesleri içerisinde uyanan karakterimiz şaşkınca bu eşsiz güzelliklerle özlem giderirken birden irkilir, ortada yanlış olan bir şey vardır. Etrafındaki güzellikler bozulur ve yapaylaşarak üzerine gelir.

SONOZ

Director:Rıdvan Çakır

Animation  / 4 min.  / Turkey

Our protagonist, wakes up accompanied by beatiful nature sounds, and sees a beautiful environment beyond comparison. Amazed, he enjoys himself and fullfill’s his longing for the nature but all of a sudden he startles cause he feels something is wrong with this world. Then this beautiful environment artificializes and comes at him.

BEDEL

Yönetmen:Harun Sağlam

Kurmaca / 10 dk. / Türkiye

Özel eğitim öğrencisi olan İlkutay, öğretmeninin vermiş olduğu ödevi yazmaya çalışırken bir yandan da yazdığı şeyleri hayal etmektedir. Ödeviyle ilgili yazdıklarını öğretmenini hayal ederek gerçekleştirmeye çalışan İlkutay, bu ödevi yaparken zorlanacaktır ve tek başına yapamayacağını anlayacaktır.

THE PRICE

Director:Harun Sağlam

Fiction  / 10 min. / Turkey

İlkutay is a speacial education student. He is trying to write his assignment down, in the meantime he is dreaming about what he has been writing. He is imagining his teacher, to make his writings real. No matter what he does, he will have difficulty to complete his assignment and eventually he will realise that he can’t finish it without getting help.

BALIK

Yönetmen:Halil Aygün

Kurmaca /7 dk.  / Türkiye

Bir balıkla bir insanın tuhaf döngüsünü anlatmaktadır.

FISH

Director:Halil Aygün

Fiction / 7 min. / Turkey

It describes the strange cycle of a man and a fish.

SCHMERZ

Yönetmen: Eugenia Fullen

Belgesel / 5 dk. / Ukrayna

Bu film askeri operasyonları ve savaşta çocuklarını kaybeden annelerin dramını anlatmaktadır.  

SCHMERZ

Director: Eugenia Fullen

Documentary / 5 min.  / Ukraine

This film is about military operations, about the personal drama of mothers who lost their children in the war.

SAKSAK: BİR TÜTÜN BELGESELİ

Yönetmen:Turan Kubulay

Belgesel / 20 dk. / Türkiye

Film, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gülbağlık köyünde tütün işçiliği yapan insanların hayatlarını konu alır. Yılın yaklaşık on ayını kaplayan bu üretim sürecinin sosyolojik etkileri, insan psikolojisine yansımaktadır.

SAKSAK: A TOBACCO DOCUMENTARY

Director:Turan Kubulay

Documentary / 20 min.  / Turkey

Its about the tobacco workers in Gülbağlık village at Denizli’s Kale distrct. Production process of the tobacco takes approximately 10 months of a year and the sociological effect of this long process is reflected on the workers’ psychology.

SANKİ

Yönetmen:Mehmet Murat Eker

Kurmaca / 10dk. / Türkiye

Doğadaki bütün sesleri, anıları ve öyküleri kulakları aracılığıyla dinleyen Özgür, hiç konuşmaz. Abisi ile beraber yaşayan Özgür'ün geçmişi ve aile bireyleri hakkında kesin bilgiler yoktur.

AS IF

Director:Mehmet Murat Eker

Fiction  / 10 min. / Turkey

Özgür never talks. He listens to stories, memoirs, sounds of nature via his ears. He lives with his brother but neither there is any accurate information about his family members nor his past.

FİRAR

Yönetmen:Şenol Çöm

Kurmaca / 4 dk. / Türkiye

Şehrin gürültüsünden kaçmaya çalışan bir farenin hikâyesi.

ESCAPE

Director:Şenol Çöm

Fiction/ 4min. /Turkey

A Mouse is trying to escape from the noise of the city.

NEYİM BEN?

Yönetmen: Anastasia Shtandke

Belgesel / 7 dk. / Rusya

Hayat şartları, reddedilmiş arzuları ve toplumun kalıpları Nastya’yı ‘’Neyim ben?’’ sorusunu sormaya iter.

WHAT AM I?

Director: Anastasia Shtandke

Documentary / 7 min. / Russia

The rejection of her desires, the patterns of the society and the life circumstances led Nastya to the question: "What am I?

CLOVER FIELD

Yönetmen: Natalia Tumova

Kurmaca / 11 dk. / Rusya

Bir felaketin ardından insanlar yer altı sığınaklarında yaşarlar, dışarı çıkmak kesinlikle yasaktır. Genç Mia, onu her riski göze alarak kaçmaya ikna eden bir adamla tanışır. Ama babası onu durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

CLOVER FIELD

Director: Natalia Tumova

Fiction / 11 minute / Russia

After the catastrophe, people live in the underground bunkers, it is strictly forbidden to go out. Young Mia meets a man who inspires her to escape and risk everything. But her father will do everything to stop her.

DÖKME

Yönetmen:Baki Kalma

Kurmaca / 1 dk. / Türkiye

9-10 yaşlarındaki kız karakterimiz, Japon balığı ile vakit geçirmektedir. Parmaklarına göz, burun, ağız çizerek balık ile oynar, resim çizer. Çizdiği resimde balığı ile mutludur.

DON’T SPILL

Director: Baki Kalma

Fiction / 1 min. / Turkey

A 9 -year- old girl enjoys spending time with a gold fish. She draws eyes, a nose, a mouth on to her fingers, then plays with the fish. She also draws pictures and in her drawings she looks so happy with her fish.

SİCİM

Yönetmen:Oğuz Sevsel

Kurmaca / 5 dk. / Türkiye

Birbirini tanımayan iki farklı milletten kişinin, birbirini sanat ve deniz aracılığıyla tanımaya başlaması.

STRING

Yönetmen: Oğuz Sevsel

Kurmaca / 5 min. / Turkey

Two strangers with different nationalities, get to know each other via art and the sea.

DİPTEKİLER

Yönetmen:Tuba Elver

Kurmaca / 3 dk.  / Türkiye

Çevremizdeki doğa ya verilen zarar.Denize salınan atık,atılan çöpler.İhmalkârlığımız ve ülkemize, dünyaya verdimiz zarar.

DEEP BELOW

Director:Tuba Elver

Fiction / 3 min. / Turkey

This film shows the damage we cause to the earh by discharging our waste and garbage in the sea and how we neglect instead of caring for the environment.

KÖR KÖPEK

Yönetmen: Ryan Hazarika

Animasyon / 6 dk. / Hindistan

Her köpek sahibi, ilgi çekmek için uğraşan köpeğinin, o karşı konulmaz yalvaran bakışlarına aşinadır. Karşılıklı bakıştıkları zaman, insanlar ve köpekler arasındaki bağ, her iki türün de doğal vücut kimyasında olan ve oksitosin olarak adlandırılan hormonu salgılamalarına bağlı olarak çok hızlı bir şekilde kurulur.

A BLIND DOG

Director: Ryan Hazarika

Animation / 6 min.  / India

Every dog owner is familiar to that irresistible and imploring gaze of their dog that yearns for reciprocation. The bond between humans and dogs is very quickly established due to natural body chemistry wherein both the species release the same hormone called oxytocin
upon that look of mutual recognition.

GORU BIHU ŞARKISI

Yönetmen: Axl Hazarika

Kurgu / 4 dk. / Hindistan

Assamese halkının Bihu dansının özünü yakalayan deneysel bir filmdir. İnek yüz boyası ile Goru Bihu’nun ruhunu kutluyor ve Bihu dansı yapıyorlar 

GORU BIHU SONG

Director:Axl Hazarika

Fiction / 4 min. / India

Goru Bihu Song is an experimental video that captures the essence of Assamese folk Bihu dance and celebration of the spirit of Goru Bihu with cow face paint.

DENİZE DOĞRU

Yönetmen: Birnur Karatimur Çutsay

Canlandırma / 4 dk. / Türkiye

Denizin kıyısında geleceği bekleyen aynı zamanda beklenendir. Aslında her ikisi de yalnızca denizin yarattığı algıdır.

SEAWARDS

Director: Birnur Karatimur Çutsay

Animation / 4 min. / Turkey

The one that waits for the future at the seashore, is also the expected one. In fact, both are just a perception that the sea creates.

SİYAH VE BEYAZIN SESSİZLİĞİ

Yönetmen: Maxim Miloserdov

Belgesel / 15 dk. / Rusya

Bu film, Altay Dağlarında,muazzam genişlikte bir alan ola Katun Doğa Parkını korumaya çalışan insanların hayatlarını göstermektedir.

THE SILENCE OF BLACK AND WHİTE

Director:Maxim Miloserdov

Documentary / 15 min / Russia

The movie shows the life of people working and protecting Katun Naural Park - a vast territory in Altai mountains.

CHIRIPASAJ

Yönetmen: Olga Poliektova, Jaume Quiles

Animasyon / 2 dk  / Rusya – İspanya

Ailesini bulmaya çalışan küçük bir kaplumbağanın, büyük macerasını anlatan çevreyle ilgili bir film. 

CHIRIPASAJ

Director:Olga Poliektova, Jaume Quiles

Animation / 2 min / Russia-Spain

Ecological film about big adventure of one small turtle which is trying to find his family.

ZAMANSIZ UYKU

Yönetmen:Selahattin Özülkü

Canlandırma / 5 dk.  / Türkiye

Yaşlı bir balıkçı telefonda oğluyla konuşmaktadır. Aslında ne oğlu vardır ne de elindeki telefondur. Oltasına sevimli bir balık takılır. Balığı sevimli bulur ve onu evde beslemeye karar verir. Evine döndüğünde karısı onu terk edeli uzun yıllar olmuştur.

UNTIMELYSLEEP

Director: Selahattin Özülkü

Fiction  / 5 min. / Türkiye

An old fisherman is talking with his son, on his mobile.Actually neither he has a son nor has a phone. Suddenly a fish takes his bait but he decides to bring the fish home as a pet, becausehe finds it cute.But when he returned home,many years had passed and his wife had already left him.

BALİNO

Yönetmen:Selçuk Bayram Aydın

Kurmaca / 7 dk.  / Türkiye

Balino açık denizlerin en sevilen balinasıdır. Kilometrelerce ötedeki en küçük balık bile onu tanır. Kızgın görünür ancak çok merhametli, çok eğlenceli ve çok mutludur. Ancak bir gün artık acıkmadığını farkeder.

BALINO

Director: Selçuk Bayram Aydın

Fiction  / 7 min.  / Turkey

Balino is the most lovable whale in the open seas.Even the tiniest fish in the sea know Balino. Despite its angry look, Balino is very compassionate, happy and very funny. But one day he realises that he was no longer feeling hungry.

İZ

Yönetmen:Muhammed Şehit Kiraz

Kurmaca / 3 dk.  / Türkiye

Pırlantadan değerli çocuklarımıza puslu bir dünya bırakmamız ve deniz kirliliği üzerine.

THE MARK

Director: Muhammed Şehit Kiraz

Fiction / 3 min.  / Turkey

It’s about leaving a smoggy earth and a polluted sea behind for our kids who are more precious then diamonds.

BULUTLARIN ARDINDA

Yönetmen:Fatih Ertekin

Belgesel / 22 dk.  / Türkiye

Altı ay boyunca kış mevsimini yaşayan bir Gürcü köyü olan Maden Köy. Büyük bir göç hareketi sonucunda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu köyde genç nüfus neredeyse yoktur.

BEHIND THE CLOUDS

Director: Fatih Ertekin

Documentary  / 22 min  / Turkey

There is a georgian village called Maden Village.In this village winters last for 6 months.After a huge migration the young population decreased so much, consequentlynowadays the village is facing extintion.

SENSİZ OLMAZ

Yönetmen:Onur Can Atlı

Kurmaca / 6 dk. / Türkiye

Bu kısa film; annesinin ölümünden sonra babası tarafından dışlanan bir çocuğun, annesinin hayaliyle sonsuzluğa kavuşmasının hikâyesidir.

IMPOSSIBLE WİTHOUT YOU

Director: Onur Can Atlı

Fiction / 6 min.  / Turkey

This short movie is the story of a kid who is ignored by his father after his mother’s death.By dreaming ofhis mother he reaches infinity.

KÖR DENİZ

Yönetmen: Selim Uyar

Kurmaca / 5 dakika / Türkiye

Otistik bir genç ablasıyla birlikte yaşamaktadır. Gürültüler karşısında son derece hassastır. Binada tadilat yapıldığı bir gün matkap sesi gencin huzurunu bozar. Hastalığı nedeniyle vücudu ve elleri hareketli, titrektir.

BLIND SEA

Director: Selim Uyar

Fiction / 5 min.  / Turkey

There is an autistic young boy who lives with his big sister.His hands and body is always shaky and active because of his condition. He is very sensitive against any noisearound. Sadly one day, a renovation begins in their building. Hispeace was disrupted by the drilling noises.

İHYA

Yönetmen: Furkan Tetik

Kurmaca / 10 dakika / Türkiye

Bir gencin ruhsal yaşam mücadelesi kayık tamiri üzerinden anlatılmıştır.

RECOVERY

Director: Furkan Tetik

Fiction / 10 min.  / Turkey

A young man, repairs boatsand tries to recorver from his troubled psychological state.

ÇÖP

Yönetmen: Kamuran Acer

Canlandırma / 3 dakika / Türkiye

İnsanlar tarafından denize atılan çöpler deniz canlıların yaşamlarında ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

GARBAGE

Director. Kamuran Acer

Animation / 3 min. / Turkey

The garbage thrown away in the sea by the people, seriouslythreatens the life of the sea creatures.

BÜYÜK MENDERES

Yönetmen: Yavuz Özer

Belgesel / 20 dk. / Türkiye

Türkiye ve dünyanın önde gelen havzalarından olan, 25.000 km karelik bir alanı kapsayan Büyük Menderes havzasının ana şekillendiricisi ve Ege bölgesinin can damarı; Büyük Menderes nehri, binlerce yıllık bereket yolculuğunun sonuna gelmektedir.

GREAT MENDERES

Director: Yavuz Özer

Documentary / 20 min. / Turkey

Büyük Menderes river, which has the world’s and the Turkey’s one of the biggest river basin with25.000 square kmslongalso which is the main shaper of the whole Büyük Menderes Basin and the lifeblood of the Eagen Region,is coming to an end of its plentifull journey after a billion years. 

SAVRUN

Yönetmen: Hakan Yıldırım-Onur Coşkuner

Belgesel / 16 dk. / Türkiye

Çukurova'da kışın; rüzgâr, yağmur soğukluk gibi tüm zor şartlarına rağmen çok düşük yevmiyelerle yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek demeden ekmek parası için turp toplama ve yıkama işinde çalışarak hayata tutunma mücadelesi veren insanları konu almıştır.

SAVRUN

Director: Hakan Yıldırım - Onur Coşkuner

Documentary / 16 min / Turkey

It’s about people-women, children, men, young, old- who are picking and washing radishto earn a living despite the Çukurova’s harsh winters, because struggle for survival doesn’t discriminates.

VE GERÇEKLER

Yönetmen: Fikret Bayram

Kurmaca / 4 dakika / Türkiye

Hiç Deniz'e gidemeyen ve bir gün gidebilme umuduyla yaşayan Kerem... Bunu gerçekleştirdiğin de ise karşılaştığı durum kendisini büyük hayal kırıklığına uğratır.

AND THE TRUTH

Director: Fikret Bayram

Fiction  / 4 min. / Turkey

Kerem has never seen the sea before and he hoped to see it one day. But when he achieved his dream, he was really disappointed.

MAVİLEŞ

Yönetmen: Emre Kaya

Kurmaca / 4 dakika / Türkiye

Her gün denizlerimize atılan tonlarca plastik atıkların ekosisteme verdiği zararı ve buna duyarsız kalındıkça nasıl bir kâbuslakarşılaşacağımız, mavileşmemiz gerekirken, aslında maviyi leş hale getirdiğimiz anlatılmaktadır.

BLUEING

Director: Emre Kaya

Fiction / 4 min.  / Turkey

We damage the ecosystem everyday by dumping tons of plastic waste and we will face the terrible consequences if we keep on ignoring the issue. We should be blueing instead we are turning blue to brown.

     

BALIKÇI

Yönetmen:Mehmet Çağlar Mantar

Kurmaca / 1 dakika / Türkiye

Denizi kirleten balıkçının,hatasının bedelini ödeyişi.

FISHERMAN

Director: Mehmet Çağlar Mantar

Fiction / 1 min. / Turkey

A fisherman pays the price of polluting the sea.

BALIKADAM SERÇO EKŞİYAN

Yönetmen:Çağatay Topçu

Belgesel / 13 dakika / Türkiye

Balıkadam Serço Ekşiyan, kendisini denize adamış bir doğaseverdir. Kayalardan balık ağlarını toplayarak sualtı yaşamına katkı sağlamaktadır.

AQUANAUT SERÇO EKŞİYAN

Director: Çağatay Topçu

Documentary  / 13 min. / Turkey

Nature lover, skindiver Serço Ekşiyan, devotes himself to the sea.He picks up the fishing nets under the rocks and contributes to the undersea life.

KAMİL'İN MERDİVENLERİ

Yönetmen:Mehmet Zorlu

Kurmaca / 3 dakika / Türkiye

Film her öğleden sonra aynı merdivenlerde oturan Kamil'in merdivenlerden geçen, genç bir adamla olan sohbetini konu edinir. Kamil ve Cüneyt denizin kirliliği hakkında zıt görüşlerini savunurlar.

STAIRS OF KAMİL

Director: Mehmet Zorlu

Fiction: / 3 min. / Turkey

Kamil sits on the same stairs every afternoon. One of these days, he meets a young men, Cüneyt on the stairs. They argue their counter views regarding sea pollution.

DİĞERLERİ VE DİCLE

Yönetmen:Aygül Ateş

Kurnaca / 10 dakika / Türkiye

İstediği ve umut ettiği hayatı yaşayamayan bir kadının denize dertlerini ve geçmişini dökmesi…

DİCLE AND THE OTHERS

Director: Aygül Ateş

Fiction:  / 10 min. / Turkey

A woman pours her heart out to the sea. She talks to the sea about how she couldn'tlive the life she always wanted and hoped for.

KARABALIĞIN ÖLÜMÜ

Yönetmen:Eda Çekemci-Hazal Tangur

Kurmaca / 7 dakika / Türkiye

İsmail 7 yaşında bir çocuktur. Babasıyla ilk defa balığa gider. O gün bazı şeylerin geri alınamayacağının farkına varır.

DEATH OF THE BLACKFISH

Fiction / 7 min.  / Turkey

İsmail is a 7 year old boy. His father takes him to fishing for the first time. On that day he relizes that some things are irrecoverable.

DENİZİN SUÇU NE?

Yönetmen:Alaattin Kunuk

Belgesel / 8 dakika / Türkiye

Kirletilen denizlerimiz, 1 Mart 1958 de batan üsküdar vapuru, ülkemizi köprü olarak kullanan mülteciler.

WHAT’S THE FAULT OF THE SEA

Director: Alaattin Kunuk

Documentary  / 8 min.  / Turkey

The film is about the pollution of our seas, the event of Üsküdar ferry sinking under the sea at 1958 March 1st. and the refugees that uses our country like bridge.

BALIK

Yönetmen:İshak Özaltın

Kurmaca / 3 dakika / Türkiye

Küçük bir çocuğun deniz kirliliğine bakışı ve bulduğu çözüm.

THE FISH

Director:İshak Özaltın

Fiction / 3 min. / Turkey

The marine pollution from a little kid’s point of view and the solution he comes up with.

DENİZ

Yönetmen:Zülfü Bektaş

Kurmaca / 2 dakika / Türkiye

Deniz kirliliğine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

SEA

Director:Zülfü Bektaş

Fiction / 2min. / Turkey

This film aims to draw attention to the marine pollution.

PALAS'IN TUZCULARI

Yönetmen:Özcan Gürbüz

Belgesel / 18 dakika / Türkiye

Türkiye'deki tuz göllerinden biri... Gölün yöresinde yaşayan köylüler için doğanın kendilerine sunduğu bir armağan ve ömürlerinin "tuz"lu yanı.

SALT OF THE PALAS

Director:Özcan Gürbüz

Fiction / 18 min / Turkey

One of the Salt lakes of Turkey… A gift from the nature to the villagers and the ‘’salty’’ side of their life.

DAĞLARIN HİKÂYESİ

DENİZDE ALTIN ARAYAN ADAM

Yönetmen: Taner İliaBaycan

Belgesel / 15 dk. / Türkiye

Deniz kıyısında 65 yaşlarında her gün altın çıkacak diye bekleyen ve şehir efsanesine dönüşmüş İsmail in hikâyesi

STORY OF THE MOUNTAINS

SEARCHING FOR GOLD AT THE SEA

Director: Taner İliaBaycan

Documentary / 15 min. / Turkey

The urban mythabout a 65 yearoldman, İsmail, whowaits at thecoasteveryday, hopingtofindgold.

AĞ AVI

Yönetmen: Abdülkadir Işık

Belgesel / 14 dk. / Türkiye

Balıkçıların denize terk ettiği ağların denizdeki canlılara verdiği zararları fark edip denizi ağlardan temizleyen birkaç gönüllü insanın hikâyesi.

THE FISHING NET HUNT

Director: Abdülkadir Işık

Documentary / 14 min. / Turkey

Thevolunteerscleansthefishingnetsleftbythefishermento stop thedamagetheyarecausingtotheseacreatures.

SERİN SULAR

Yönetmen: Deniz Gözde Ay

Kurmaca / 3 dk. / Türkiye

Sarhoş bir adam, deniz kenarına gelip yediği ve içtikleriyle denizi kirletiyor. En sonunda kendi eliyle pislettiği denize düşüyor.

COOL WATERS

Director: Deniz Gözde Ay

Fiction / 3 min.  / Turkey

A drunkmansits at thecoastandthrowseverything he eats in tothesea.Intheend he falls in tothesea, in tothepollutionthatcausedbyhimself.

ÇÖP

Yönetmen:Ahmet Kaplan 

Kurmaca / 4 dk. / Türkiye

Çiçeğini sulayan bir balıkçının öyküsü. 

GARBAGE

Director:Ahmet Kaplan 

Fiction / 4 min. / Turkey

Astory of a fishermanwatering his flower.

ALARGA

Yönetmen: Doğukan Akın

Belgesel / 14 dakika / Türkiye 

Rize'nin Balıkçı Köyü'nde geçimini balıkçılık ile sağlayan iki kadının hikâyesi.

ALARGA

Director:Doğukan Akın

Documentary / 14 min.  / Turkey

Story is abouttwowomen, tryingtoearn a livingbyfishery at Rize’sfishingvillage.

Anasayfa > ÇEVRE FİLM FESTİVALİ > Arşiv > Çevre Film Festivalleri > 16. Çevre Kısa Film Festival Filmleri